Home

Esther Koelemeij

Esther Koelemeij

Welkom bij Es’Sofie projectmatig management.

Es’ Sofie projectmatig management is in 2006 opgericht door Esther Koelemeij om de projectmatige inzet bij uw vastgoed- en organisatievraagstukken te leveren.

Es’ Sofie ondersteunt uw organisatie met interimmanagement, bijvoorbeeld bij de aanpassing van de werkhouding, het structureren van de werkwijze of de invoering van een kwaliteitssysteem.

Om de inzet van uw medewerkers in de gewenste richting aan te sturen begeleidt Es’Sofie uw beleidsontwikkeling door het opzetten van uw portefeuillemanagement, asbest- en/of milieubeleid, kwaliteitsbeleid en gerelateerde beleidsterreinen.

Ook op gebied van projectmanagement, van de herstructurering van gebieden tot het beheer van het bestaande vastgoed is Es’ Sofie meer dan thuis in haalbaarheidsonderzoeken, projectontwikkeling en -begeleiding, aansturen projectteams en opzet participatie.

Een uitgebreid overzicht van de kennis en ervaring van Esther vindt u op Linked In.

Om de professionaliteit te waarborgen is Es’Sofie aangesloten bij de verenigingen Atlantis, waar Esther ook bestuurslid is, en Spectrum.